Kategorier
dikt

شعر و موسیقی

شغیعی کد کنی در کتاب موسیقی شعر به رابطه این دو ابزار هنری صدایی و بیان هجو و خلق فضایی فرا تر از شعر در باغ پنجره های عشق و شادی موسیقی کلام شادی در میان گلدان های کنار پنجره های عشق؛ موسیقی به گره گشایی زبان، به واکاوی نت ها و ریشه آرام صداهای هم پیوسته در نهاد شعر نکته هایی از راز هجا های تکراری در ضرب آهنگ صدا نوید پس نو نوایی دردمند که در میان آوا ها و تار ها به دل می نشینند؛ شاعر را وداعی نو از شعر بر ترک چرخ زمان زبان موسیقی را می نوازد و نگاه شاعر را به یک نک درونی، مونولوگ فرا می خواند.
موسیفی در ضرب آهنگ کلماتی که می نالند و می بارند و انگشت هایی که ضرب آهنگ صدا را به پیوستگی کرانه های یاس شعر را از بدو هجوم موسیقی حماسی پرواز کلمات را میان نت ها و سیم ها و ابزار ها جهان شعر می آموزد تا فعل و فعل فاعلتین، فاعلتین ، فاعلتین تن تن نت ها را در موسیقی بشکفاند و هنر را به دنیا ناشناخته جا ها، مکان ها، نکته هایی آوا و پژواک زبان به گل نشاند

Kategorier
dikt

آیا برامس را دوست دارید؟

یک شب ، یک سمفونی چون که پاییز است ، برگ ریزان است، ماه پنهان است، مهی وهم انگیز کوچه وگذرگاهها را فرا گرفته ، و بدان سبب که آرام آرام خلوت گزینی بیش از پیش فریضه می شود، موسیقی این زیباترین همدم، این مونس تنهائی، این نوای پنهان زبانهای درونی به  سرای دل  درمی کوبد […]

آیا برامس را دوست دارید؟
Kategorier
کلیپ
Kategorier
کلیپ

Video från isak

null

Kategorier
کلیپ

موسیقی محلی

Kategorier
وطن

موسیقی محلی

Kategorier
Iran 🇮🇷

Titta på ”yare dabestani man یار دبستانی من” på YouTube

Titta på ”yare dabestani man یار دبستانی من” på YouTube

Titta på ”yare dabestani man یار دبستانی من” på YouTube
Kategorier
کلیپ
Kategorier
کلیپ

Välkommen till Stradella musik & Jerry Adbo

Följ mig på Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTxYSgmX9uppaE8JtfeWASQ

Välkommen till Stradella musik & Jerry Adbo
Kategorier
کلیپ