Titta på ”Putin obraćanje 21 02 2023 Srpski prevod” på YouTube

Titta på ”Putin obraćanje 21 02 2023 Srpski prevod” på YouTube

سال نو شد

سال نو شد و هنوز این جا هستم. البته قرار نبود جای دیگری باشم اما وقتی می گویند سالی رفت و سال نو آمد و و دلم می خواست که سفره هفت سین و راز و هزار توی این سنت نوروزی که فرهنگ ریشه اش بی تردید به هخامنشیان و سایر شاهان که آمدند و رفتند و هر چیز را از نو ساختند و ویرانش کردند و سخن از نواندیشی و رفتن با طغیانی که در کف خیابان کوچه ها را تسخیر کرده است و همه وقایعی که از سر گذرانده و هنوز درگیر این آن کهنگی که به جا مانده است. باید از این جا بروم چرا که هیچ مرا با خويش تنها می کند و نشانه ها اما با من هستند و به هر جا سرک می کشد.

گفتم باید از این جا بروم ، شاید جایی شنیده ام که تکرارش کردم و یا بی خبر از شکل و قالب جمله بندی سال ها است که در حال رفتن هستم و باز باید از این جا بروم.

Lämna ett svar