جشن های ملی ایرانیان

از برگه تاریخ و فرهنگِ ایران زمین -فیسبوک یکی از دلائل عظمت تمدن ایران باستان وجود جشن‌های بزرگ ملّی است که نظیر آنها را در میان ملت‌های دیگر کمتر می‌توان یافت. جشن نتیجهٔ آسایش و به عبارت دیگر حُسنِ تدبیر در امور اجتماعی و فردی و بالنّتیجه نشانهٔ بزرگی کمالِ تمدنِ يك قوم است، بنابراین […]

جشن های ملی ایرانیان

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.