به بهانه زلزله بندر خمیر — دفتر بهار — ¨پیک وبلاک اندیشه های سوسیالیسم دمکراتیک با اندیشه های انسانی است

https://wp.me/pdRoby-c3

Ett svar till ”به بهانه زلزله بندر خمیر — دفتر بهار — ¨پیک وبلاک اندیشه های سوسیالیسم دمکراتیک با اندیشه های انسانی است”

Lämna ett svar