Kategorier
Arbete 🅰

کار و گارگران

Av Isak Bath Ewaz

Enligt persiska almanacka född jag 5e.juni 1963 i Iran. det var sommar. .

2 svar på ”کار و گارگران”

جنبش توده های مردم، اقشار و قشر ها ، صنف ها و جنبش سندیکایی مستقل که هیچ امیدی به تشکل های زرد جکومتی ندارند و ماه ها شرگت های دولتی و خصوصی از پرداخت حقوق ماهانه آن ها بدون هیچ دلیلی و با حمایت از نیروهای امنیتی و پلیس مانع اعتراض کارگران و زحمتکشان ایرانی برای احیای حقوق برابر را حمایت و در راه احقاق حقوق آنان پیک کار باشیم

Svara

Kommentera