از هر طرف کمه رفتم بر وحشتم نیفزود هی هیات از این جماعت هی هیات از این ولایت

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.