Site icon دفتر بهار

هیچ دیواری به کوتاهی دیوار کمونیست ها نیست و هیچ دیواری به بلندی دیوار چین نیست

Det finns inte kortare mur än kommunistiska mur

Det finns inte längre mur än Kinesiska muren

Exit mobile version