نوروز

نوروز 1401
سفره دیگیتالی هفت سین

سالی گذشت هیچ از او یاد نکن

سالی که نیکو است از بهارش پیدا است

شمعی که در خانه روا است در مسجد حرام است

سالی که برفت هیچ نبود سالی که برفت، زود برفت

سال نو، روزی از نو

Lämna ett svar