Inlägg 77: Satirteckningar som utgångspunkt för kommunikationsövningar

Som jag nämnde i förra inlägget har jag nyligen gjort anonyma undervisningsuppföljningar, där en av frågorna handlade om användningen av franskan som det naturliga kommunikationsspråket i klassrummet. Jag och alla mina språklärarkollegor på skolan har under läsåret läst och samtalat kring Birgitta Hellqvists och Nicolas Manuguerras inspirerande bok Målspråket i undervisningen (2021). Vi har gjort […]

Inlägg 77: Satirteckningar som utgångspunkt för kommunikationsövningar

För svenska ord skrev jag här på svenska som min andraspråk. Så klart blir man noga om att ha åsikt om svenska språk. Grundläggande meningen med att jag ska försätta skriva min språk djupa fundering om vad och hur låter sak och ting med en främmande etniskt gen skillnad mellan en ras i södra persiska stad som blev nedvärdera av län och stat och kommun makten om att man från den marken tillhör den gamle persika rötter som undvika berätta mera om de människorna som blev kräktes av makt tjänster och den grupp befolkningen vänd sina blink mot U. E. A och de som lyckades lämna den kollektiva straff mot en liten stad som tänker annorlunda ut.

Lämna ett svar