حمله افراد ناشناس به کریم اسماعیل زاده فعال مدنی و ورزشکار آزربایجانی در تبریز

https://wp.me/p3uEpr-3YM

حمله افراد ناشناس به کریم اسماعیل زاده فعال مدنی و ورزشکار آزربایجانی در تبریز

Kommentera

Powered by WordPress.com.