Site icon دفتر بهار

Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behöv

Karl Marks

Marxism is not a good idea for the most part of the world 🗺

Exit mobile version