آنجا که هنگام به‌دنیاآمدن قبرت را آماده می‌کنند

رنسانس مرگ یک رمان علمی‌تخیلیِ پادآرمان‌شهری است نوشته‌ی ضحی کاظمی‌. در این مطلب کتاب را معرفی می‌کنم، به ماهیتش می‌پردازم و صدالبته مزه هم می‌پرانم. جسته‌گریخته درباره‌ی اهمیت ادبیات گمانه‌زن نیز حرف‌هایی می‌زنم.

آنجا که هنگام به‌دنیاآمدن قبرت را آماده می‌کنند

2 svar till “آنجا که هنگام به‌دنیاآمدن قبرت را آماده می‌کنند”

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.