سوئد: خانم نخست وزیر در نخستین روز کاری: سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار مهاجر در سوئد شرم آور است و باید موقوف شود

سوئد: خانم نخست وزیر در نخستین روز کاری: سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار #مهاجر در سوئد شرم آور است و باید موقوف شود خانم ماگدالنا آندرشون در نخستین روز کاری خود اعلام کرد که یکی از مهم ترین اقدامات وی در آغاز نخست وزیری اش تغییر قانون مهاجرت کاری خواهد بود تا نقطه پایانی […]

سوئد: خانم نخست وزیر در نخستین روز کاری: سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار مهاجر در سوئد شرم آور است و باید موقوف شود

Lämna ett svar