Daesh jämförbara med SD? — Motargument

Det förefaller ibland som om de vitt skilda ideologierna ändå grundar sig i närliggande radikal syn på skillnader mellan grupper i ”Vi mot dom”, och konservativa traditionella könsroller. Detta ser vi gott av exempel på där sverigedemokraterna önskar ta bort eller åtminstone radikalt skära ner på aborträtten eller när de kallar nya svenskar för kackerlackor […]

Daesh jämförbara med SD? — Motargument

Lämna ett svar