مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند

3 svar till “مردگان نفس نمی کشند اما زنده‌اند،زندگان اما نفس می کشند اما مرده اند”

Kommentera

Powered by WordPress.com.