Daesh jämförbara med SD?

Det förefaller ibland som om de vitt skilda ideologierna ändå grundar sig i närliggande radikal syn på skillnader mellan grupper i ”Vi mot dom”, och konservativa traditionella könsroller. Detta ser vi gott av exempel på där sverigedemokraterna önskar ta bort eller åtminstone radikalt skära ner på aborträtten eller när de kallar nya svenskar för kackerlackor eller smuts. #svpol

Daesh jämförbara med SD?

Ett svar till ”Daesh jämförbara med SD?”

Lämna ett svar