استاندار سیلی خورده ۵۷میلیون دلاری

بدنبال سیلی‌ خوردن پاسدار عابدین خرم سرکرده سپاه عاشورا در روز شنبه اول آبان در مراسم معارفه خود در تبریز در حضور پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی جلاد و هم‌چنین امام جمعه تبریز، توسط یک سرهنگٍ پاسدار به نام علیزاده، احمد علیرضابیگی، عضو مجلس ارتجاع از تبریز، در یک سخنرانی به شرح جزئیات آزادی عابدین […]

استاندار سیلی خورده ۵۷میلیون دلاری

Lämna ett svar