گفت‌وگوی دفتر خاک با ساقی قهرمان، درباره‌ی ادبیات دگرباشی

برای سردبیر خاک

این گفتگو در تاریخ 28 مرداد 1389 و در وبسایت رادیو زمانه منتشر شده است. باز نشر آن به خاطر یادآوری دوران ادبیات ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر در دهه 80 و توضیح درباره هم‌سرشت و شعرهای اوست که در سرمقاله اشاره شد. در این گفتگو به ادبیات پیش و پس از دهه 80 اشاره نشده است.اگر نام افرادی […]

گفت‌وگوی دفتر خاک با ساقی قهرمان، درباره‌ی ادبیات دگرباشی

گفتگو در باره ادبیات دگرباشی می خوانم دگراندیشی و سوا اندیشیدن و حرم اندیشه های نگارنده ادبی است از وقتی تقسیم می‌شود و عموما در ادبیات از هر نوع سبک و سنگین آن بی شکل و بی محتوا و لجن نامه و هرز نامه های ادبی که همبسته با باز شدن دید نویسنده زاویه ساخته است تم تکرار موضوع گفتگوی خاک با ساقی قهرمان و کاتگوری سازی انواع ادبی در کاسه ها ی مجزای اقتصادی کمی حال ادبیات با قدمت تبعیدی در از شوک سکوت اندیشه های آرمان شهری و ترورهای دوران اصلاحات بهم می زند تا سکوت در باره ادبیات فردی زمان تازه ای در ادبیات اسلامی طالبانی سانسور حک ان امان بيابد

باز چاپ گفتگوی خاکی قهرمان در پیک پائیز لحظه ای از نوستالژی بازخوانی متن های عمومی فراهم آورد

Ett svar till ”گفت‌وگوی دفتر خاک با ساقی قهرمان، درباره‌ی ادبیات دگرباشی”

Lämna ett svar