جزیره من کجاست

نمی‌دانم بقیه هم همین‌طورند که وقتی به اتاقشان می‌رسند، اتاقی که در آن تنها بوده‌اند و باز تنها برگشته‌اند، غمشان می‌گیرد؟ چند سال، چند عمر شده که مسافری بوده‌ام که همین بغض‌ها را زندگی کرده؟ در تمام خوابگاه‌ها، پانسیون‌ها، اتاق‌ها و پاویون‌ها که موقتا به من داده‌اند، جایی برای استراحت. که هرگز راحت نبوده. شاید […]

جزیره من کجاست

Lämna ett svar