Ordbruksonsdag: Undvik talspråkliga uttryck när du skriver i jobbet

‘Även fast’ är en sammanblandning av uttrycken ‘även om’ och ‘fast(än)’. Det är utbrett i talspråket men bör undvikas i skrift. Använd i stället ‘även om’, ‘fast(än)’ eller ‘trots att’.

Ordbruksonsdag: Undvik talspråkliga uttryck när du skriver i jobbet

Lämna ett svar