سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال / علی رها

Ursprungligen publicerad på پیک ۴: «مارکس انقلابی» را نمی‌توان صرفاً به اراده‌ی او برای دگرگونی بنیادین روابط اجتماعی سرمایه‌داری فرو کاست. انقلاب اجتماعی و نقش عاملیت سوژه‌ی انقلابی، طبقه‌ی کارگر، از بیرون به دیالکتیک کاپیتال تحمیل نشده است بلکه از منطق درونی آن استخراج شده و ذاتی «قانون حرکت جامعه‌ی مدرن» است. این آن مهمی است که…

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال / علی رها

Lämna ett svar