«بوسه بر کاکل خورشید» / پیمان وهاب‌زاده

درس‌های یک قرن، به‌مناسبت پنجاهمین سالگرد رستاخیز سیاهکل رساله‌ی «رخداد و جنبش: بازتاب‌های فلسفی بر سیاهکل» بخش اول: از رویداد تا رخداد یکم. در فروتنی رویداد دوم. لحظه‌ی تمایز سوم. رخداد و جنبش چهارم. در رخدادگیِ رخداد پنجم. رخداد و خاطره بخش دوم: چریک، پیش‌‌گفتاری که پی‌نوشت می‌شود

«بوسه بر کاکل خورشید» / پیمان وهاب‌زاده

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.