دهکده جهانی و طغیان آرمان شهری

این زبان دل افسرده گان است

نه زبان پی نام خیزان

گوئی در دل نگیرد کسش هیچ

حرف خود را بگیریم دنبال

افسانه نیما یوشیج

انديشه هاي سياسي روز نشانه بحران های گوشزد شده سال ها پیش مدافعین سوسیالیسم دموکراتیک در باره خطر نابودی کره زمین در صورت شکست خلاح سلاح دولت های خودکامه جنگ افروز که با سرمایه ها و رانت ها تغذیه شد و توانست شکاف فکری میان کمونیست های روسی با داعیه مبارزه برای اصلاحات سیاسی بدلیل اخلال نیروی خودکامه حزبی در رهبری حزب کمونیست روسیه به رهبری بوریس یلستین دائم الخمر که ناگهان یک شبه سر از بارگاه تزار روسیه در می آورد و به نام شوراها پروسه اصلاحات سیاسی، اجتماعی نظامی و اقتصادی که در سر لوحه وظایف اجرایی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی گذاشته شده بود را بشکل فاجعه بار و مضحک خط بطلان بر رویکرد دیپلماسی روسی کشد و سرمایه جهانی به نمایندگی از دمکرات های ایالات متحده آمریکا برای او کف می زدند و جهانیان شاهد شکست رقت بار یلسین در واشنگتن بودند. آن ها بار دیگر سیاست را بازیچه دست چند نادان احمق، پر مدعا و در عین حال قدرتمند سپردند تا اندیشه های سیاسی ظالمانه را در کنفرانس های امن و بدور از حضور مردم تکرار کنند..

Jasmine Baker

Hej! Jag är fotograf och designer som bor nära Portland, Maine. När jag inte publicerar på Instagram kan du hitta mig när jag fotograferar bröllop och porträtt.

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.