کمونيسم در راه است؛ ژاندرو، استاد حقوق و عضو دادگاه بین المللی لاهه در گفتگو با اومانيته – اخبار روز – سايت سياسی خبری چپ

https://www.akhbar-rooz.com/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88/

Ett svar till “کمونيسم در راه است؛ ژاندرو، استاد حقوق و عضو دادگاه بین المللی لاهه در گفتگو با اومانيته – اخبار روز – سايت سياسی خبری چپ”

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.