Sveriges säkerhet – Varför döms inte fler av fulmedias journalister till fängelse?

19 kap. Om brott mot Sveriges säkerhet 13 §   Den som av främmande makt eller från utlandet av någon som handlar för att gå främmande makt tillhanda tar emot pengar eller annan egendom för att genom utgivande eller spridande av skrifter eller på annat sätt påverka den allmänna meningen i en fråga som gäller någon […]

Sveriges säkerhet – Varför döms inte fler av fulmedias journalister till fängelse?

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.