انار خون است

انار خون است

خون سرخی ملکوت

خون فریاد های ناشنفته ای است

که در باغ حاکمان جهل به زمین ریخته است

خون باغ است پوشیده از خار چوب های جلا زده

خون فرشته است

لیمو اما سبز است

سبز شاخه ها

سبز و ترش

چه می کاوند؟

Adobe Photoshop Express är en enkel och kraftfull app där du kreativt kan redigera foton. Ta reda på mer! http://www.adobe.com/go/psx

Lämna ett svar

Powered by WordPress.com.