پیک بهار 2022

 • Svensk politik är ur funiktion
  https://wp.me/pdeLPf-6U
 • آیا فروپاشی امپریالیسم در راه است ؟
  دوران بیماری کرونا دولت های سرمایه داری نتوانستند جامعه اقتصادی را واکسینه کنند و با چاپ بی رویه دلار و یورو و تزریقش به اقتصاد بیمار امپریالیسم فلاکت تازه ای آفریدند که سرمایه داری محال است این دوره باطل موفق از سر بگذراند. مناسبات حاکم بر جهان سرمایه داری مانع نیل آمدن بر بحران های […]
 • بازگشت درد
  بسیاری می پندارند که در مرکز حادثه ها قرار دارند و بسیاری دیگر می پندارند که گویی هرگز نبوده اند. موسوی جزو دسته اول است . او با دقت بی نظیری حادثه ها را دنبال می کرد و همه چیز را به خویش ربط می داد. امروز نیز مثل همه روزها سپری شد هوا تاریک […]
 • برگه — برگه — پیشگام
  برگه — برگه — پیشگام
 • یک سر و هزار چهره — Isak Najmeddin Isak
  یک سر و هزار چهره — Isak Najmeddin Isak

José Guadalupe Posada

Sidor: 1 2 3