پیک بهار 2022

  1. بنا به روایت جنبش می تو، تو بخوان نه من فمنیست ها یکی پس از دیگری از رسوایی اخلاقی رهبران و اسارت شخصیت های واقعی، توفانی تويتر بپا کرد و بسیاری از مردان هوس ران که در کافه ها سینما سر و دست می شکستند و جیغ دختران و پسران جوان را پای صحنه های موسیقی و تاتر تسخیر کرده بود ناگه ادبیات پست‌ مدرنيته را با چالش‌های از دردهای نوستالژیک روبرو کردَ
  2. به باور مارکسیست ها . جنس دوم بنا به باور زنانه در کلاس های آکادمیک مارکسیسم اروپا و نفع انقلابی گری حیات پرولتاریای کمونیست را به ویروسی از نوع هندی، چینی و پیوند ش با ویروس روسی توانست مضحکه صحنه امپراتوری ورشکسته اما سرمست یلتسینییم
  3. فرومایه در دیدار با همتای سگ صفت آمریکایی کلینتنیسم وارد معامله جهان فروشی شوند و حماقت مرگبارترین سرنوشت برای این دشمنان سوگند خورده پرولتاریای صنعتی پرده های هالیوود قهرمان پرور جسور اندام را اندکی بیشتر از آن چه که حد عالی جنابان دادگستر نشین انتظار داشتند خیلی زود صحنه سیاسی روز را با تمایلات توسعه طلبانه گوی سبقت از هم می گرفتند و در کنار هم جام شوکران سرکشیده و از آن هیا هوی دمکرات های ناسیونالیست مست پرور سیاست را هر چه بیشتر سوی جهان نابرابر سوق دهد،
  4. مبارزه زنان نویسنده علیه ستم مردسالار در جوامع بورژوایی ید طولانی دارد و
  5. نویسنده گان دگر با‌ش جنسی‌ که به مناسبت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و پیوند هاي که تار نما دوخته شده جر می دهند و همه نابرابری های جنسیتی و پیوند ش با نظام مرد سالاری صرفنظر از وابستگی طبقاتی اش را وارد فاز تا زه ای از افشاگري ژست پسند آزادی بیان را به چالش می کشید .
  6. جنبش می تو عمر ش کوتاه بود اما تاثیر سیاسی و اجتماعی آن بیش از پروستریکا ی روسی نبود که دیوار لخت کمونیست ها را لرزاند و خیلی زود طعمه چنگال نژاد پرستان زرد جنس از نوع شیطانی اش آخوندک وزیر قدرت‌ قلعه حسن خان به مستعار بزرگترین کشور دمکرات دنیا را به بازی گرفتند و جنگ های رستاخیزی در گرفت و دار و دسته ترامپ که به یاری رفقای خانم باز دربار خلاف پاسور شیر جه کنان جان سردار رشید به قد و قواره حضرت آیت الله خامنه ای دست چلاق دیوار حاشا را از بلاد حبشه منتقل مراکشی ها کردند و خیابان های پرولتاریا خسته از کار فکری و یدی، ریش پشیمان اروپایی را به تجارت آزاد اسلامی واحد مرکزی منتقل کردند تا آنقدر از گاو های اسپانیا انرژی هسته ای به بلاد کفر بفرستند که مضحکه رهبری طاقت مطالعه سلب آمد و قصد پیشرفت مذاکرات هسته ای وین که ندانم وین شرح دهم یا نه که مباد ابن عربی وعقل سرخ زبان سبز در بیاورد و از کله پوک اش بتواند آیات شیطانی را که همین المالکی الاسلامیه در بلاد غریبه الفرانسی بیا آشوبد که حق ترکهای عثمانی در کلام نویسی اسلامی دست کنی از بلاد نویسی حجاز خوانان مارکسیسم عربی ندارد تا ناسیونالیسم کور اما تا خر خره مسلح به مصلحت مصلحی و مصنوعی و الاغ الافی بالا بردند تا از گزند کمونیست ها در امان باشند و چشمان جهان اجتماعی و متعهد به خانواده خیلی زود هشتک میتو را به دریای جولان نظامی پلیسی منحرف کردند تا بلکه چند صباحی ديگر دید و زاویه دوربین مطبوعات پروپا قرص را بطریف جمهوری خواهان زوم دیجیتال بگیرد بو کاخ سفید را مهد رسوایی سیاستمداران دو جناح درگیر مستقیم قدرت در ساختار دستگاه‌های عریض و طویل راهروهای قضایی کند و کیست که نداند ظرافت و ظرفیت این بازی تا چه وقت دیگر پای همه رهبران راست و چپ دنیا را به میدان می کشاند تا سیاست را بروز کنند و از زرادخانه دولت کبیر و شهیر جهانی وام بگیرند تا شاید در هنگام عبور از دروازه های رسوایی اخلاقی و جهنمی قضایی، فضایی بسازند تا زنان و مردانی که که در آن آتش رسوایی سهم داشتند را به جهانیان معرفی کنند

Sidor: 1 2 3