SAO

Samhall Arbetare organisation

En tvärs fackliga arbetare organisation inom LO:s verksamhets arbetes följande förbund samverkan av:

Samhall AB

IF- metall

Fastighetsanställda förbund

kommunala anställda arbetare förbund

Handelsanställdas förbund

SEKO

HRF

GS

TR

Kallelse till